Geoportal PLUSK

Aktualności

22.11.2012

W dniu 22 listopada 2012r. w siedzibie SVP w Bańskiej Szczawnicy Partnerzy Projektu podpisali Porozumienie dotyczące kontynuacji współpracy.

13.11.2012

System PLUSK został zaprezentowany podczas zorganizowanej z okazji Światowego Dnia GIS Konferencji Naukowo-Popularnej „GIS w Stolicy”, która odbyła się w dniach 12 – 13 listopada 2012r. w Warszawie.
Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wziął udział w tej konferencji, wygłosił prezentację pn. „System PLUSK jako narzędzie wymiany informacji oraz zarządzania zasobami wód na wodach granicznych”.

25.10.2012

System PLUSK został zaprezentowany podczas X Konferencji Esri Polska „Wspólna przestrzeń – jeden GIS”, która odbyła się w dniach 23 – 25 października 2012r. w Warszawie.
Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wziął udział w tej konferencji, wygłosił prezentację pn. „Wykorzystanie systemu wymiany informacji PLUSK jako narzędzia bilansowania zasobów wodnych”.

08.10.2012

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami prezentującymi polsko-słowacki portal PLUSK:

- w magazynie geoinformacyjnym GEODETA - wrzesień 2012r.
- w magazynie ArcUser w USA (The Magazine for Esri Software Users - Spring 2012)

Artykuły są dostępne w zakładce „Do pobrania”

03.10.2011

System PLUSK został zaprezentowany podczas Konferencji „GIS ODYSSEY 2011 – The Future with GIS”, która odbyła się w dniach 5 – 9 września 2011r. w Lovran (Chorwacja). Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wziął udział w tej konferencji, wygłosił prezentację pn. „The PLUSK project – international system of information exchange”.

21.11.2011

Prezentacja Projektu PLUSK na Konferencji „EUROPE – INBO 2011”

Projekt PLUSK został zaprezentowany podczas IX międzynarodowej Konferencji „EUROPE – INBO” zorganizowanej przez International Network of Basin Organizations (Międzynarodowy Związek Organizacji Zlewniowych), przy współudziale ARHNorte (Administração da Região Hidrográfica do Norte - River Basin Administration of Northern Portugal), która odbyła się w dniach 27 – 30 września 2011r. w Porto (Portugalia).
Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wziął udział w tej konferencji, wygłosił prezentację pn. „PLUSK – the common Polish - Slovak web portal of international system of information exchange”.
Konferencja zgromadziła 213 uczestników z 42 krajów, w tym przedstawicieli administracji rządowych, organizacji zlewniowych, organizacji pozarządowych, a także firm związanych z gospodarką wodną.
Grupa „EUROPE–INBO”, zrzeszająca europejskie organizacje zlewniowe wdrażające Ramową Dyrektywę Wodną i prowadzące zintegrowane zarządzanie gospodarką wodną, została powołana w Walencji (Hiszpania) w 2003 roku. Plenarne zgromadzenia „EUROPE – INBO” organizowane są corocznie. Głównym tematem konferencji „EUROPE – INBO 2011” była realizacja postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarach dorzeczy krajowych, a także w dorzeczach transgranicznych.
Uczestnicy konferencji stwierdzili, że współpraca transgraniczna powinna opierać się na rozwijaniu wspólnego zrozumienia dla głównych zagadnień dotyczących tych dorzeczy oraz wzajemnej wymianie informacji oraz przekazywaniu doświadczeń między poszczególnymi krajami.
Na terenie Unii Europejskiej znajduje się 110 obszarów dorzeczy w tym 40 obszarów międzynarodowych pokrywających około 60 % terytorium UE.

Więcej informacji dotyczących konferencji znajduje się na stronie www.inbo-news.org
Prezentacja Projektu PLUSK jest na stronie: www.inbo-news.org/IMG/pdf/PLUSK_RZGW.pdf

29.09.2011

Konferencja zamykająca Projekt
W dniu 27 września w Grand Hotel Permon w miejscowości Podbanske na Słowacji odbyła się konferencja zamykająca Projekt.
W konferencji wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli administracji, użytkowników wód oraz instytucji zaproszonych do współpracy w Projekcie. Prezentacje wygłosili między innymi przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Beneficjenta Projektu, reprezentanci Partnera Projektu - Słowackiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej w Bańskiej Szczawnicy oraz specjaliści firmy GIS Partner - przedstawiciela konsorcjum wyłonionego w przetargu jako wykonawcę systemu PLUSK.
Program konferencji obejmował między innymi podsumowanie Projektu, prezentację funkcjonalności geoportalu PLUSK oraz możlwiości jego wykorzystania w zadaniach administracji.

23.09.2011

W ramach prac projektowych przeprowadzone zostały szkolenia dla użytkowników systemu PLUSK z obszaru Polski i Słowacji. Szkolenia odbyły się:
- w dniu 15 września w Krakowie,
- w dniu 16 września w Nowym Sączu,
- w dniu 20 września w Popradzie.

09.09.2011

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w nadchodzącym tygodniu zaplanowane zostały dwa szkolenia jednodniowe dla użytkowników systemu PLUSK. Szkolenia odbędą się:
- w dniu 15 września w siedzibie RZGW w Krakowie oraz
- w dniu 16 września w Hotelu Beskid w Nowym Sączu.

29.08.2011

Miło Nam Państwa poinformować, że zwycięzcą Konkursu  na znak graficzny (logo) Projektu „Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko – słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej” została Pani Iwona Rossochacka Kenny.

Laureatka Konkursu otrzyma dyplom oraz aparat cyfrowy (lustrzanka cyfrowa).

Zwyciężczyni została wyłoniona przez Komisję z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Słowackiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwo Państwowe Bańska Szczawnica.

Chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. 

Mamy nadzieję, że dzięki konkursowi udało Nam się zwrócić uwagę na tematy dotyczące zarządzania, ochrony i gospodarowania wodami w obszarze obejmującym, na terenie Polski i Słowacji, zlewnie Popradu i Dunajca (do zbiorników Rożnów, Czchów) oraz zlewnię Orawy do ujścia do rzeki Wag.

Poniżej prezentujemy zwycięskie logo, które będzie promować Projekt.

 

07.07.2011

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza KONKURS na znak graficzny (LOGO) Projektu: Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko – słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Nagrodą w Konkursie jest: wysokiej klasy aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa)!!!

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo) Projektu, odznaczającego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym zarówno rolę informacyjną jak i marketingową oraz zainteresowanie tematyką Projektu szerokiego grona osób i zapoznanie ich z zagadnieniami dot. zarządzania, ochrony i gospodarowania wodami w obszarze obejmującym, na terenie Polski i Słowacji, zlewnie Popradu i Dunajca (do zbiorników Rożnów, Czchów) oraz zlewnię Orawy do ujścia do rzeki Wag.

Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej do 10 sierpnia 2011 roku:
- na adres: konkurs@plusk.eu albo
- pocztą lub kurierem (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
z dopiskiem „Konkurs na LOGO”

- osobiście:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
z dopiskiem „Konkurs na LOGO”
- pokój 102 (kancelaria)

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkurs@plusk.eu

REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

30.06.2011

W dniu 21.06.2011 w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie, podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie Projektu zmieniający termin jego zakończenia na wrzesień 2011 roku.

04.11.2010

W dziale DO POBRANIA umieszczony został krótki artykuł zawierający wprowadzenie do rozwiązań geoportalowych w Polsce z uwzględnieniem rozwiązania realizowanego w ramach projektu PLUSK.

03.11.2010

W dniu 03.11.2010 podpisana została umowa na realizację systemu PLUSK z konsorcjum firm GIS Partner z Wrocławia, Innovation Technology Group SA z Wrocławia oraz Centrum Informatyki ZETO w Białymstoku.

14.05.2010

Konferencja otwierająca Projekt

W dniu 13 maja w Hotelu Crocus w Zakopanem odbyła się konferencja otwierająca Projekt „Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko - słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej”.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli administracji (m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin), użytkowników wód oraz instytucji zaproszonych do współpracy w Projekcie. Prezentacje wygłosili przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Beneficjenta Projektu, reprezentanci Partnera Projektu - Słowackiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej w Żylinie oraz specjalista firmy Comarch – jednostki zarządzającej Projektem.

Program konferencji obejmował tematykę dotyczącą powstającego geoportalu PLUSK – jego struktury, funkcjonowania oraz aspektów prawnych związanych z jego wdrożeniem. Podczas Konferencji zaprezentowano również rozwiązania informatyczne wykorzystywane przez RZGW w Krakowie.

10.05.2010

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie zaprasza na Konferencję otwierającą Projekt pn. „Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko - słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej”, która odbędzie się w dniu 13 maja 2010 r. o godz. 10.30 w Hotelu Crocus przy ul. Chałubińskiego 40 w Zakopanem.