Geoportal PLUSK

Dla mediów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie zaprasza na Konferencję otwierającą Projekt pn. „Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko - słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej”, która odbędzie się w dniu 13 maja 2010 r. o godz. 10.30 w Hotelu Crocus przy ul. Chałubińskiego 40 w Zakopanem.

Projekt realizowany jest przez RZGW w Krakowie we współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej w Żylinie. Celem Projektu jest rozwój współpracy i wspólne działanie pomiędzy Polską a Słowacją w zakresie kształtowania polityki wodnej oraz koordynacji zarządzania wodami.

Projekt obejmuje budowę i wdrożenie systemu informacyjnego (portal internetowy), który będzie udostępniał dane o środowisku. Prezentacja danych na geoportalu pozwoli na dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym użytkownikom związanym z planowaniem w gospodarce wodnej oraz wszystkim, którzy chcą przyczynić się do poprawy stanu wód.

W trakcie konferencji swoje prezentacje wygłoszą przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentanci słowackiego Partnera Projektu - Słowackiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej w Żylinie oraz specjaliści firmy Comarch – jednostki zarządzającej Projektem.

Program konferencji obejmuje prezentację powstającego geoportalu PLUSK – jego strukturę, funkcjonowanie oraz aspekty prawne związane z wdrożeniem tego systemu na terenie Polski oraz Słowacji. W drugiej części konferencji zaprezentowane zostaną rozwiązania informatyczne wykorzystywane przez RZGW w Krakowie oraz nowoczesne systemy informatyczne wdrażane przez Comarch.

Więcej informacji o Projekcie zawarte jest w broszurze informacyjnej, która jest dostępna w dziale 'DO POBRANIA'.