Geoportal PLUSK

Do pobrania


ARTYKUŁY

Artykuł o portalu PLUSK, opublikowany w magazynie geoinformacyjnym GEODETA - wrzesień 2012r.

Artykuł o portalu PLUSK, opublikowany w magazynie ArcUser w USA (The Mgazine for Esri Software Users - Spring 2012).

Artykuł o Projekcie, który ukazał się na portalu internetowym
wspieram-biznes.eu

Artykuł o Projekcie, który ukazał się na portalu internetowym
computerworld.pl

Artykuł o Projekcie, który ukazał się na portalu internetowym
news.webwweb.pl

Artykuł o Projekcie, który ukazał się w 2011r. w sierpniowym wydaniu czasopisma AURA

Artykuł o Projekcie, który ukazał się w 2010r. w grudniowym wydaniu czasopisma Gospodarka Wodna

Rozwiązania geoportalowe w Polsce i geoportal przygotowywany przez RZGW w Krakowie


KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

Broszura informacyjna

Prezentacja: Podsumowanie Projektu

Prezentacja: Realizacja programu zabezpieczeń Planu Wodnego Republiki Słowackiej

Prezentacja: Prezentacja funkcjonalności Geoportalu PLUSK

Prezentacja: Tworzenie i harmonizacja szczegółowych hydrologicznych danych przestrzennych na potrzeby projektu PLUSK

Prezentacja: Dedykowane narzędzia bilansowania wodno - gospodarczego Systemu PLUSK

Prezentacja: System do generowania orientacyjnych map Zagrożenia powodziowego

Prezentacja: Możliwości wykorzystania Systemu PLUSK w zadaniach administracji

Prezentacja: Wydzielanie terenów zagrożonych powodziami oraz ustalanie ryzyka powodziowego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Prezentacja: System wymiany informacji PLUSK

Prezentacja: Struktura i funkcjonowanie systemu informatycznego PLUSK na terenie Republiki Słowackiej

Prezentacja: Projekt PLUSK jako narzędzie wspomagające procesy planowania w gospodarce wodnej

Prezentacja: Przeniesienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/ES w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim do prawodawstwa Republiki Słowackiej

Prezentacja: Wykorzystanie rozwiązań geoportalowych w działalności RZGW w Krakowie

Prezentacja: Możliwości nowoczesnych rozwiązań IT


MATERIAŁY PROMOCYJNE

Broszura informacyjna

Plakat

Mapa obszaru Projektu