Geoportal PLUSK

Galeria

Prezentacja Projektu PLUSK na Konferencji „EUROPE – INBO 2011” 27-30.09.2011 Porto


Konferencja zamykająca Projekt - 27.09.2011 Podbanské

Szkolenie dla użytkowników systemu PLUSK - 20.09.2011 Poprad

Szkolenie dla użytkowników systemu PLUSK - 16.09.2011 Nowy Sącz

Szkolenie dla użytkowników systemu PLUSK - 15.09.2011 KrakówKonferencja otwierająca Projekt  - 13.05.2010 Zakopane


Rejestracja uczestników Konferencji


Rozpoczęcie Konferencji - Jerzy Grela - Dyrektor RZGW w Krakowie


Rozpoczęcie Konferencji - Jerzy Grela - Dyrektor RZGW w KrakowieKonferencja otwierająca Projekt


Przemówienie - Stefan Borušovič - Dyrektor SVP Żylina


Konferencja otwierająca ProjektPrezentacja - Katarzyna Biegun z RZGW w Krakowie


Prezentacja - Radovan Hilbert z SVP Żylina


Prezentacja – Małgorzata Owsiany – Z-ca Dyrektora RZGW w KrakowiePrezentacja – Małgorzata Owsiany – Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie


Prezentacja – Daniel Haraba z SVP Żylina


Prezentacja – Janusz Wiśniewski – Z-ca Prezesa KZGW


Prezentacja – Janusz Wiśniewski – Z-ca Prezesa KZGW


Prezentacja – Tomasz Bukowiec z RZGW w Krakowie

Spotkanie Zespołu Projektowego  -  12.05.2010 Zakopane


Spotkanie Zespołu Projektowego


Spotkanie Zespołu Projektowego


Spotkanie Zespołu Projektowego

Spotkanie Zespołu Projektowego  -  19-20.10.2010 Bańska Szczawnica


Spotkanie Zespołu Projektowego

 
Spotkanie Zespołu Projektowego

 
Spotkanie Zespołu Projektowego


 

Spotkanie Zespołu Projektowego 

Podpisanie Umowy Partnerskiej – 9.09.2009 Żylina


Podpisanie Umowy Partnerskiej


Podpisanie Umowy Partnerskiej