Geoportal PLUSK

Kontakt

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wydział odpowiedzialny za realizację Projektu:

Wydział Planowania w Gospodarce Wodnej

Kierownik Wydziału - mgr inż. Katarzyna Biegun

tel. 12  62 84 320
fax 12  42 32 153

e-mail: wfd@krakow.rzgw.gov.pl