Geoportal PLUSK

Galéria

Záverečná konferencia - 27.09.2011 Podbanské

Školenie pre užívateľov systému PLUSK - 20.09.2011 Poprad

Školenie pre užívateľov systému PLUSK - 16.09.2011 Nowy Sącz

Školenie pre užívateľov systému PLUSK - 15.09.2011 Kraków

Konferencia otvárajúca Projekt  - 13.05.2010 Zakopane


Registrácia účastníkov konferencie


Otvorenie konferencie - Jerzy Grela - riaditeľ RZGW v Krakove


Otvorenie konferencie - Jerzy Grela - riaditeľ RZGW v KrakoveKonferencia otvárajúca Projekt


Prejav - Štefan Borušovič - riaditeľ SVP Žilina


Konferencia otvárajúca ProjektPrezentácia - Katarzyna Biegun z RZGW v Krakove


Prezentácia - Radovan Hilbert z SVP Žilina


Prezentácia – Małgorzata Owsiany – Zástupca riaditeľa RZGW v KrakovePrezentácia – Małgorzata Owsiany – Zástupca riaditeľa RZGW v Krakove


Prezentácia – Daniel Haraba z SVP Žilina


Prezentácia – Janusz Wiśniewski – Zástupca predsedu KZGW


Prezentácia – Janusz Wiśniewski – Zástupca predsedu KZGW


Prezentácia – Tomasz Bukowiec z RZGW v Krakove

Stretnutie Projektového tímu  -  12.05.2010 Zakopane


Stretnutie Projektového tímu


Stretnutie Projektového tímu


Stretnutie Projektového tímu

Stretnutie Projektového tímu  -  19-20.10.2010r. Banská Štiavnica


Stretnutie Projektového tímu

 
Stretnutie Projektového tímu

 
Stretnutie Projektového tímu

 

Stretnutie Projektového tímu

Podpísanie partnerskej zmluvy – 9.09.2009 r. Žilina


Podpísanie partnerskej zmluvy


Podpísanie partnerskej zmluvy