Geoportal PLUSK

Kontakt

Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove

Oddelenie pre Realizáciu Projektu:

Oddelenie pre Plány manažmentu povodí

Vedúca oddelenia - Mgr. Ing. Katarzyna Biegun

tel. 12  62 84 320
fax 12  42 32 153

e-mail: wfd@krakow.rzgw.gov.pl