Geoportal PLUSK

PRE MÉDIÁ

Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove si Vás dovoľuje pozvať na Konferenciu otvárajúcu Projekt „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice”, ktorá sa bude konať dňa 13 mája 2010 r. o 10.30 hod. v Hoteli Crocus na ul. Chałubińskiego 40 v Zakopanom.

Projekt realizuje RZGW v Krakove v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Žilina. Cieľom projektu je rozvoj spolupráce a spoločné aktivity Poľska a Slovenska pre formovanie vodnej politiky a koordinovanie manažmentu povodí.

Projekt zahrnuje tvorbu a implementáciu informačného systému (internetový portál), na ktorom budu sprístupnené údaje o životnom prostredí. Uverejnenie údajov na geoportálu umožní prístup k informáciám všetkým používateľom, ktorí sa zaoberajú plánmi manažmentu povodí a všetkým ostatným, ktorí chcú prispieť k zlepšení stavu vôd.

Počas konferencie svoje prezentácie predvedú zástupcovia Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove, predstavitelia slovenského Projektového partnera – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Žilina a špecialisti firmy Comarch SA – jednotky, ktorá riadi Projekt.

Program konferencie zahrňuje prezentáciu vznikajúceho geoportálu PLUSK – jeho štruktúru, fungovanie a právne aspekty spojené s implementáciou toho systému na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky. V druhej časti konferencie bude sa prezentovať informačné riešenia používané RZGW v Krakove a novodobé informačné systémy implementované firmou Comarch SA.

Viac informácií o Projekte sa nachádza v informačnej brožúre, ktorá je uverejnená v sekcii 'NA STIAHNUTIE'.